Welkom bij Inspirex
NLP Opleiding bij Novalife
Coaching bij Inspirex
Workshops bij Inspirex
Over Inspirex
Inspiratie met Inspirex
Agenda van Inspirex
Contact met Inspirex
Home
Ennoia - de Lichtdrager        (Gecertificeerd spiritueel coach)

Ennoia

Ennoia is een centrum voor bewustwording in Eindhoven

Centrum wil hier dan ook niet zeggen een gebouw of een plaats in de concrete stoffelijke materie. Het geeft een inter-dimensionaal centrum aan van waaruit dit werk geïnspireerd en geleid wordt, in dienst van de Kosmische Wet van de Liefde. Intuïtieve wijsheid is kennis van het hart, een innerlijk weten. In de innerlijke mysteriescholen bestond geen geloofssysteem. Er was scholing, opleiding, gericht op ontwikkeling en groei. Innerlijke wijsheid kun je niet leren aan een universiteit. Deze kennis word je ontsluierd wanneer je de weg van zelfinzicht en groeiend zelfbesef gaat. De Aarde als leerschool leert ons dit innerlijk weten te verbinden met onze cognitieve en fysieke mogelijkheden en zo tot expressie te brengen. We worden ons bewust(er) van onze scheppende mogelijkheden.

 

Annet Hoeijmans-Boon

Annet Hoeijmans-Boon

Docent en spiritueel coach

Annet heeft een aantal jaren gewerkt in de gezondheids- voorlichting en opvoeding. Daarna heeft ze, als gediplomeerd yogalerares, jarenlang een bloeiende praktijk geleid, waarin ontspanning van ademhaling,  lichaam, ziel en geest centraal stonden. Ook het leren gebruiken van de kracht van het beeldend vermogen kreeg grote aandacht. In 1982 is ze afgestudeerd als trainer communicatie en groepsdynamica. Trainer/coach in deze opleiding Joop Krop, destijds directeur van het Center for Human Communication, was met zijn actiemethode en metaforisch werken een grote inspirator. Innerlijke scholing en ontwikkeling vonden vervolgens plaats o.a. door een studie Spirituele Psychotherapie in Nederland, verdiept door een opleiding aan het College voor Psychotherapeuten te White Lodge Engeland, opgericht door wijlen Ronald Beesley, visionair, inspirator, en schrijver van vele boeken. Hier heb ik ook de Leergang kleur en aroma therapie voltooid. Peter Goldman, directeur van het huidige Centre of New Directions, was in deze ontwikkelingsperiode een groot inspirator. Nu geeft ze cursussen, lezingen en workshops op het gebied van communicatie, zelfontplooiing, spirituele groei en bewustwording en is ze praktijkopleider. Haar passie is leven vanuit bezieling en inspiratie. Communicatie en creatieve interactie tussen geest en materie spelen hierin een grote rol.

De intentie van mijn leven en werken is spirituele groei en bewustzijn bevorderen. Inspireren om te durven samenleven vanuit innerlijke wijsheid en aanwezigheid, vanuit de Lichtkracht van het hart! Dit schept vreugde en bezieling.