Welkom bij Inspirex
NLP Opleiding bij Novalife
Coaching bij Inspirex
Workshops bij Inspirex
Over Inspirex
Inspiratie met Inspirex
Agenda van Inspirex
Contact met Inspirex
Home
Missie

Wij helpen mensen worden wie ze zijn. Door te werken met het bewuste en het onderbewuste, leren we mensen te ontdekken hoe ze werkelijk gelukkig worden.

Wij focussen enerzijds op ouder/kindcoaching, anderzijds op het ondersteunen en begeleiden van mensen die in technische sferen werken.

Visie

Wij weten uit ervaring dat concrete resultaten niet lang op zich hoeven laten wachten. Bestaande patronen kunnen doorbroken worden, en vervangen door effectiever gedrag. Succesvol coachen is maatwerk daarom combineren we de meest effectieve technieken binnen de disciplines in ons beroep.


Organisatie

De coachingssessies kunnen overal plaatsvinden. We hebben een aantal ruimtes beschikbaar in Veldhoven en Eindhoven, waar we een rustige en prettige omgeving gecreeerd hebben. Als het nodig is, gaan we bij de client thuis, als er lichamelijke of energiebeperkingen zijn.


Inspirex - Worden wie je bent

Inspirex is een netwerk van professionele therapeuten en trainers. Onze basis ligt in NLP, naar onze ervaring de krachtigste methode om snel te bereiken wat nodig is en wat je wil bereiken.
Samen hanteren we een effectieve methode om personen en organisaties in optimale harmonie te brengen.

Onze visie is dat de oplossing van talloze klachten en problemen ligt in de mens zelf. Het ontbreekt alleen aan inzicht over het probleem en kennis over de juiste manier om het weer in orde te krijgen.

Nou.... daar zorgen wij voor!

 

Inspirex geeft inzicht...

We spiegelen je automatische processen en maken je hiervan bewust. Daarnaast geven we coaching en trainingen, zodat u zelf in staat bent om je balans te herstellen. In organisaties vertaalt dat zich in een samenwerking waarin ieder zichzelf is en zichzelf maximaal ontplooit in optimaal contact en interactie met de ander.

 

Missie

Inspirex wil mensen, organisaties en bedrijven weer in balans brengen. Hierdoor dragen we bij aan geluk, hernieuwde kracht, levenslust, effectiviteit en een duidelijke koers.